FAQ Verloning loonstrook

Lees hieronder de uitleg over de loonstrook.
 • A. Periode : De weken die zijn uitbetaald
 • B. Volgnummer : Dit is een uniek nummer van een loonspecificatie
 • C. Code LB : Met loonheffingskorting = 1 en zonder loonheffingskorting = 0
 • D. LB % bijz. Tar. : De loonbelasting die je moet betalen over het bijzonder loon, zoals vakantiegeld en overwerkloon. Dit percentage wordt automatisch berekend.
 • E. Minimum loon : : Het wettelijk minimum uurloon bij jouw leeftijd
 • F. Gewerkt/ LTV dagen : Aantal dagen gewerkt in die periode. Het totaal aantal dagen van de werkweek waar Sociale Verzekering Wetten over betaald wordt.
 • G. Vakantiegeld, – dagen : Dit zijn direct uitbetaalde reserveringen. Dit zijn bruto bedragen en zie je terug bij Ja
 • H. Uren (normaal/ toeslag) : Het aantal uur dat je hebt gewerkt per week maal je uurloon.
 • I. Looncomponenten : Eventuele reiskosten en/ of declaraties vind je hier.
 • J. Opbouw loon/ salaris : Hier staat je bruto periodeloon
  • a.Direct uitbet. Reserveringen: De som van je vakantiegeld en vakantiedagen zoals die bij G zijn vertoond.
  • b. Heffingsloon tabel: De som van je bruto periodeloon + je direct uitbetaalde reserveringen.
  • c. Loonbelasting tabel: De hoogte van de belasting over je loon wordt berekend aan de hand van belastingtabellen. Zie C tabel: Wit-4weken. Deze kan variëren. Mocht je bijvoorbeeld maar 1 week werken dan wordt de week tabel toegepast. Voor de exacte berekeningen bij de tabellen zie de site van de Belastingdienst
  • d. Verr. arb. kort.: Als je de loonheffingskorting toepast op het salaris, dan wordt deze arbeidskorting direct met het salaris verrekend. Anders kan dit verrekend worden via de aangifte inkomstenbelasting aan het einde van het jaar.
  • e. WGA inh.: WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) Deze premie is landelijk verplicht. De hoogte verschilt per werkgever. Werknemer en werkgever betalen beiden de helft. Het deel werknemer wordt ingehouden op het netto loon.
  • f. Netto componenten: Dit zijn de declaraties die eventueel bij I op de loonstrook staan.
  • g. Netto EQ loon: Mochten er inhoudingen zijn (bekeuringen, huisvestingen, kleding etc.) dan wordt aan de hand van dit bedrag zichtbaar wat je minimaal netto moet overhouden. Inhoudingen zijn bij Studentflex zeldzaam dus het is niet nodig om naar dit bedrag te kijken.
 • K. Cumulatief : Hier zie je de cumulatieve (optelling van vorige periodes) bedragen van de diverse onderdelen.
 • L. Uit te betalen:
  • a. Links het bedrag wat je netto hebt verdient deze periode. Rechts het bedrag dat wordt uitbetaald.
  • b. Rechts kan verschillen wanneer er bijvoorbeeld een correctie heeft plaatsgevonden.
 • M. Reserveringen
  • a. Vak.geld : Hier staat niks, omdat deze direct wordt uitbetaald. Zie G. In dit voorbeeld dus bruto 60,33 EURO. Je bouwt ook vakantiegeld op over je vakantie uren. Hieronder de berekening.
   • 682,93 maal 8% = 54,63 EURO
   • (6,42 (uren opgebouwd in deze periode) maal 9,25 je uurloon) maal 8% = 4,75 EURO.
   • Rest nog de vakantiegeld over de bovenwettelijke vakantie uren 1,73% → 682,93 maal 1,73% = 11.8146 EURO → 11,8146 maal 8% = 0,95 EURO.
   • TOTAAL: 54,63 + 4,75 + 0,95 = 60,33 EURO.
  • b. Uren reserv. (opbouw vakantie dagen) : (DEZE PERIODE 6,42) Wordt berekend door het geldende percentage met het aantal gewerkte uren in die week te vermenigvuldigen. In dit voorbeeld 73,83 uur *10,44% (dit percentage geldt voor 2018 en varieert per jaar) = 7,71 uur, maar omdat de bovenwettelijke vakantie uren direct worden uitbetaald (1,29) blijft er nog 6,42 over. (CUMULATIEF 11,30) , is het totaal opgebouwde aantal uren.
 • N. Vakantie : is een uitsplitsing van de uren reservering in een wettelijk deel (Na) en een boven wettelijk deel (Nb). Wettelijk heb je minimaal recht op 20 vakantiedagen op jaarbasis o.b.v. een fulltime dienst verband dit staat gelijk aan 8,70% (gegevens 2018) het aantal dagen dat in de cao is afgesproken ligt hoger dit percentage is voor 2018 1,74%. Je ziet hier ook wat er in die periode (OPBOUW) is opgebouwd en cumulatief (NIEUW CUMULATIEF)

Heb je nog meer vragen of staat uw vraag er niet bij? Kijk bij de overige categorieën, of neem contact met ons op.

Alles voor kandidaten